Anna Mauri - Lugan Bedel

Anna Mauri - Lugan Bedel

Sobre

La pàgina web www.annamauri-luganbedel.cat fou creada el gener del 2012 per commemorar la memoria de l'Anna Mauri Graells i del Lugan Bedel.

Biografia Anna Mauri i Graells (1977-2011)

L’Anna va néixer el 15 de desembre de 1977 a l'Institut Dexeus al Passeig de Bonanova nº 57 a Barcelona amb el Doctor Pere Nolasco Barri Rager. Era una nena amb molta curiositat per la lectura, molt bona estudiant i molt carinyosa. L’Anna tenia sempre un somriure per a tothom i era dolça. Des de parvulari va estudiar a l’Institut Tècnic Eulàlia de Sarrià (Barcelona), escola que va marcar el seu caràcter.  

A l’edat de 5 anys es va trasllada amb la Família a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). L’Anna ha estat sempre una persona alegre, li agradava molt el cant, la música i la seva historia. Tan fou així que després de llicenciar-se en Filologia Francesa a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), es va llicenciar també en Musicologia. Posteriorment es desplaça a Paris a la Universitat de la Sorbonne per realitza un Màster de Música Medieval.

A Paris va conèixer el Lugan, amb qui va iniciar una bonica amistat, compartint el interès comú per l’Occità. D’això va sorgir un amor. Junts compartien la passió per la cultura occitana.

-----------------------

La página web www.annamauri-luganbedel.cat fue creada en enero de 2012 para conmemorar la memoria de Anna Mauri Graells y del Lugan Bedel.

Biografía Anna Mauri y Graells (1977-2011)

Anna nació el 15 de Diciembre de 1977 al Institut Dexeus en el Paseo de Bonanova nº 57 en Barcelona con el Doctor Pere Nolasco Barri Rager. Era una niña con mucha curiosidad por la lectura, muy buena estudiante y muy cariñosa. Ana tenía siempre una sonrisa para todos y era dulce. Desde parvulario estudió en el Institut Tècnic Eulàlia de Sarrià (Barcelona), escuela que marcó su carácter.

A la edad de 5 años se traslada con la Familia a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). Anna ha sido siempre una persona alegre, le gustaba mucho el canto, la música y su historia. Tan fue así que después de licenciarse en Filología Francesa en la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), se licenció también en Musicología. Posteriormente se desplaza a Paris en la Universidad de la Sorbonne para realiza un Master de Música Medieval.

En Paris conoció el Lugan, con quien inició una bonita amistad, compartiendo el interés común por el Occitano. De ello surgió un amor. Juntos compartían la pasión por la cultura occitana.

-----------------------

The website was created www.annamauri-luganbedel.cat in January 2012 to commemorate the memory of Anna Mauri Graells and Lugan Bedel.

Biography Anna Mauri and Graells (1977-2011)

Anna was born on 15th December 1977 at the Institut Dexeus Bonanova on the street of nº 57 in Barcelona Dr. Pere Nolasco Barri Rager. It was a very curious girl reading a good student and very affectionate. Ana always had a smile for everyone and it was sweet. From kindergarten studied at the Institut Tècnic Eulàlia the Sarrià(Barcelona), school that marked his character.

At the age of 5 he moved with family to Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). Anna has always been a happy person, he loved the singing, music and history. So much so that after graduating in French Studies at the UAB (Autonomous University of Barcelona), also graduated in Musicology. Then moves to Paris in the Sorbonne University to make a Master of Medieval Music.

In Paris he met the Lugan, who began a beautiful friendship, sharing a common interest in Occitan. It came a love. Together they shared a passion for the Occitan culture.